Break's

Screenshots: Solitude

Exact  

7159 | Banlon (aka Microintro 2) (1994)

7160 | Libero (aka Microintro 3) (1994-05)

7162 | Nightfall 

7161 | Polyester (aka Microintro 1) (1994)